POZNAJ SIEBIE. ŻYJ ŚWIADOMIE

Kurs praktyki uważności- online

Witamy na naszym kursie szkoleniowym na odległość, skierowanym do każdego, kto chce zapoznać się z praktyką uważności- "mindfulness"

Nasz 8-tygodniowy kurs Mindfulness dla Początkujących stanowi dogłębne wprowadzenie do praktyki uważności.

Mindfulness jest praktyką oraz sposobem życia, który pozwala nam pozostać w kontakcie z samym sobą oraz chwilą obecną, z tym, co dzieje się tu i teraz, aby nauczyć się doświadczać życia świadomie i całym sobą.

Co zawiera kurs?

8 modułów

Quizy

Medytacje audio

Materiały PDF

Lekcje wideo

Interesujące prezentacje

Praktyczne ćwiczenia

Dostęp do materiałów na platformie e-learning przez 1 rok

Elastyczność

Kurs podstawowy dostępny jest 24/7 przez 1 rok. Uczysz się we własnym tempie.

Jakość

Kurs jest profesjonalnym zestawieniem wiedzy, doświadczenia oraz praktyki. Jest to jeden z niewielu tak kompleksowych kursów mindfulness na rynku.

Dostępność

Kurs dostępny jest na każdego rodzaju urządzeniach. Potrzebujesz jedynie dostępu do internetu.

Jasność przekazu

Kurs opiera się przede wszystkim na praktyce. Materiały teoretyczne są jedynie uzupełnieniem. Przekaz jest prosty a język zrozumiały.

Innowacyjność

Kurs jest zaprojektowany w sposób interaktywny, uwzględniając różne style uczenia się. Oferuje różnorodność materiałów.

Dopasowany do twoich potrzeb

Warianty kursu stworzone są do twoich indywidualnych potrzeb, oferując możliwość pracy w grupie lub osobiście z instruktorem.

Dla kogo jest ten kurs?

 • Chcesz poznać, zrozumieć i doświadczyć praktyki uważności.

 • Chcesz so­bie le­piej ra­dzić w stre­su­ją­cych i kry­zy­so­wych sy­tu­acjach, po­ja­wia­ją­cych się w ży­ciu za­wo­do­wym i pry­wat­nym z większym spokojem i elastycznością

 • Chcesz zredukować poziom stre­su i niepokoju oraz zwiększyć odporność na stres

 • Chcesz żyć bardziej świadomie i z większą obecnością w chwili obecnej

 • Chcesz nauczyć się radzić sobie z bólem i cierpieniem emocjonalnym

 • Chcesz nawiązać kontakt z samym sobą i nauczyć się słuchać swojego ciała i serca

 • Chcesz rozwinąć empatię i samoakceptację, samoocenę

 • Chcesz nauczyć się jak radzić sobie z reaktywnością, atakami paniki, lękami i silnymi emocjami

 • Chcesz rozwinąć umiejętność samoregulacji emocjonalnej

 • Chcesz poprawić relacje z innymi i rozwinąć wyrozumiałość i akceptację względem siebie i innych

 • Chcesz poprawić koncentrację i produktywność

 • Chcesz poprawić umiejętność komunikacji i słuchania

 • Chcesz porawić jakość życia i radość życia

 • Chcesz uwolnić się od negatywnych nawyków umysłu i wyłączyć automatycznego pilota

 • Chcesz uczynić pierwszy krok do profesjonalnej drogi nauczania mindfulness

WYBIERZ KURS DLA SIEBIE

PODSTAWOWY

123

ROZSZERZONY

123

INDYWIDUALNY

123

                      Kontakt

                      +353 85 138 6529

                      soundmagicireland@gmail.com

 

                      visit our Mindfulness Haven page

                               

 • Facebook
 • LinkedIn
 • Bandcamp
 • Instagram
 • YouTube